atšusti

atšusti
atšùsti intr. Rtr; L 1. NdŽ, užvirti: Kažin, mama, ar tas pienas atšùto? Pc. 2. M, Š šlampant, mirkstant suminkštėti, atsileisti, atmirkti: Norėjau šito mozolio [pirty] atmirkyt, diečkoj neatšuñta Skdt. Nuplaudžia, kad atšustų̃ šiaurė (nešvarumai) Dgp. Atšùto puodo priesvilos Lp. Tie smulkesni (linų plongaliai) ilgiau neatšuñta [linmarkoje] Kri. Atšuñta tas mūras nu mėšlų Vgr. | Galvą pakabinęs an garo, tada jam atšuñta [gerklė] Žl. 3. NdŽ, , Kp, Sv, Mlt, , , PnmŽ nuo šilumos ar drėgmės atstoti, atkerti, atšokti: Antras liepavimo laikas yra pavasarį, kada liepos esti atšutę M.Katk. Pavasarį, priš lapams išsiskleidant, švilpius geriausiai dirbti: žievė tumet gerai atšuñta Vkš. Da neatšùto žilvičio žievė, o tu jau mėgini sukt dūdelę Trgn. Kada pluoštas atšuñta nuo medžio, tada mina linus Alvt. Kaune jau buvo palaidinė. Nemuno krantai jau atšutę Vaižg. Da ledas kelias, da neatšùtę kraštai Aln. Ėjau namon, ledas atšùtęs nuo krašto, ir pačiuožiau Ln. Ežerai atšùs, tai ing ežerus pulsis žmones [žuvaut] Lp. ^ Plėšk karną, pakol atšutus LTR. \ šusti; apšusti; atšusti; dašusti; įšusti; iššusti; nušusti; pašusti; peršusti; prašusti; prišusti; razšusti; sušusti; užšusti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • apšusti — apšùsti, apšuñta (àpšunta), apšùto Rtr 1. intr. K, DŽ, KŽ kiek apvirti, pavirti, aptrokšti: Bulvės apšùto Sn. Apšùst apšùto, ale da nesušuto Kp. Jug čia nesvarbu: kiek ta meisa apšùto, tiek Ms. | prk.: Kurie moksle yra apšutusiais tiktai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitvilkti — atitvìlkti intr. atsileisti, suminkštėti nuo karšto vandens, atšusti: Neattvilkusios vištos nenupeši Šts. tvilkti; aptvilkti; atitvilkti; ištvilkti; nutvilkti; patvilkti; pratvilkti; pritvilkti; sutvilkti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkiurti — atkiùrti intr. kiauram pasidaryti, prakiurti, atšusti: Tau ir šonai atkiurs nuo tokio gulėjimo Ds. Aje, kaip tavo pirštas atkiùręs! Ds. Jau ežeras atkiùręs – nebegalima važiuot Ds. Paversmėliai atkiùro Kp. Gal jau Alaušai iš pakraščių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atplikti — atplìkti mtr. 1. nuplikti: Sena galva atplìkusi, nuplikusi J. 2. atšusti, atšokti: Skūra nuo kaulų atplìko Skr. plikti; apiplikti; atplikti; įplikti; išplikti; nuplikti; paplikti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšutimas — atšutìmas sm. (2) Rtr → atšusti: 1. KŽ. 2. M. šutimas; atšutimas; įšutimas; iššutimas; nušutimas; pašutimas; prašutimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dašusti — ×dašùsti (hibr.) ppr. su ne intr. prk. protiškai atsilikti: Jų visa giminė tokia nedašùtus Mžš. šusti; apšusti; atšusti; dašusti; įšusti; iššusti; nušusti; pašusti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iššusti — iššùsti, iššuñta (ìššunta Zt), iššùto Rtr; L 1. intr. DŽ, NdŽ, KŽ, LzŽ, Brs, Pšš, Sdb, Ob, Ktk, Klt išsitroškinti, išvirti: Pusę dvylektos užkaisu šutynės, iššùs Krš. Kad gerai iššùtęs [kiaušinis], tai gardu, o kad skystas – ne Stk. Dar… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušusti — nušùsti, nušuñta (nùšunta), nušùto Rtr; L 1. intr. Lp, Ėr šuntant, verdant nuslūgti, nugaruoti: Košė jau per daug nušùto, net puodas pradėjo svilti NdŽ. Nušùto puodas, nebedaug ir viralo liko Ds. 2. tr. Q545, Sut, I, NdŽ, KŽ kuo karštu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašusti — pašùsti, pašuñta (pàšunta Zt), pašùto Rtr; L 1. intr. M, NdŽ, KŽ kiek pasitroškinti: [V]andeniu apipilia avižas, pečiun karštan pastumia, pašutina pusę dienos karštai, tada ištraukia, net garuoja: anys (grūdai) drūtai pašuñta LKT340(Krd).… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • peršusti — 1. intr. NdŽ, DŽ1, Ds per daug sušusti, pervirti: Užmesk akį į virtuvę. Kad ten kas neperšustų A.Gric. Peršuto bulbės – kam tep ilgai laikėt? Lp. 2. intr. NdŽ per daug sušilti, perkaisti: Kai peršunti ant pečiaus, paskui žemėj labai šalta Ds. 3.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”